Pošta (včera,dnes) > Všetká pošta tu <

INTERNET PRE BLOKY A,B,C,D,E     [ IKMG ]
HERKULES & DIANA PRE VŠETKÝCH
Internát : Fajčenie
20.01.2017 | rus.garda.sk | Blanka Jančovičová

Vážení fajčiari, myslím, že označenie na stenách ŠD piktogramom zákaz fajčiť je dostatočné. Napriek tomu nachádzame na chodbách popolníky - poháre plné ohorkov, žiadame Vás aby ste dodržiavali zákon o ochrane nefajčiarov a rešpektovali ho. Ak pri kontrole stretneme fajčiara, ktorý tento zákon porušuje budeme nútení postupovať v zmysle Zmluvy a ubytovacieho poria viac...

Internát : Odpad
20.01.2017 | rus.garda.sk | Blanka Jančovičová

Vážení študenti, pri kontrolách internátu sme zistili, že niektorí z Vás odpadky nechávajú na chodbách pri dverách do buniek. Podľa zmluvy a ubytovacieho poriadku zodpovedáte aj za spoločný priestor chodby pred Vašimi dverami. Žiadame Vás aby ste svoje odpadky vynášali do kontajnerov, ktoré sú pri bočnom vstupe do ŠD vedľa vchodu do jedálne. Spoločný priestor využ viac...

Internát : Revízia ističových rozvodových skríň
20.12.2016 | rus.garda.sk | Vedenie MG

Oznamujeme študentom, že od 3.1.2017 do 31.1.2017 bude na chodbách bloku C prebiehať revízia ističových rozvodových skríň, nebudete mať elektrinu   Od  9,00 do 12,00 hod. viac...

Internát : Revízia ističových rozvodových skríň
16.12.2016 | rus.garda.sk | Blanka Jančovičová

Oznamuje študentom , že od 19.12.2016 do 30.12.2016 bude na chodbách bloku B prebiehať revízia ističových rozvodových skríň, nebudete mať ellektrinu od 9,00 do 12,00 hod. viac...

Internát : Ventilátory POZOR !!!!!!
12.12.2016 | rus.garda.sk | Blanka Jančovičová

Oznamujeme študentom ubytovaným na blokoch K, J,I L , že od dňa 13.12.2016 ( utorok ) bude vo Vašich kúpeľniach , prebiehať výmena ventilátorov od 8,00 do 14,30 hod. Vedúci technického úseku viac...

Internát : UPOZORNENIE, DEZINSEKCIA
07.11.2016 | rus.garda.sk | Blanka Jančovičová

UPOZORNENIE DEZINSEKCIA         Upozorňujeme študentov, že dňa 15.11.2016 od 8,00 hod. do 15,00 hod bude v ŠD na blokoch A,B,C,D,E prebiehať dezinsekcia, postrek proti hmyzu, žiadame Vás aby ste sprístupnili svoje izby, odložili si potraviny, upratali postele a poskladali veci z poličiek.     Dezinsekcia bude pokračovať 16.11.2016 od 8,00 hod. do 15,00 hod na blokoch viac...

SjF : VÝSLEDKY VOLIEB
19.10.2016 | rus.garda.sk | Ján Cimerman

V priloženom dokumente si môžete pozrieť výsledky volieb RUŠ MG viac...

Internát : Výdaj čistiacich prostriedkov
19.10.2016 | rus.garda.sk | Blanka Jančovičová

OZNAMVážení študenti, od 19.10.2016 do  25.10.2016 si môžete vyzdvihnúť na vrátnici ŠD čistiace prostriedky, každá bunka jednu sadu, pri ich výbere budete potrebovať ubytovací preukaz, prajeme Vám príjemné upratovanie. Vedenie ŠD Mladá Garda viac...

SjF : !!! RUŠ VOĽBY !!!!!
15.10.2016 | rus.garda.sk | Ján Cimerman

V dňoch 18 -19.10 od 20:00 -21:00 hod. v miestosti C 200 sa uskutočnia voľby do Rady ubytovaných študentov. Touto cestou, by sme chceli pozvať všetkých ubytovaných študentov aby prišli podporiť svojich kandidátov. Každý ubytovaný môže hlasovať iba raz a iba za jedného kandidáta. Za hlasovanie vo voľbách sa body nepridelujú! Zoznam kandidátov: → Ján Cimerman     viac...

SjF : ANTIBORDEL
26.09.2016 | rus.garda.sk | Ján Cimerman

  29.9.2016 o 10:00 hod (štvrtok) sa uskutoční antibordel pre chemici+strojári na internate MG.Prihlasujte sa e-mailom na rus.mladagarda@gmail.com, prihlasovať sa môžete kým sa nezaplní kapacita.Ako predmet správy prosím uveďte: ANTIBORDEL 2017Ako text správy uveďte Vaše: priezvisko, meno, ID, dátum akcie, fakultuAkcie sa môže zúčastniť prvých 15stretnutie 9:50 na vrát viac...

SjF : Voľby do RUŠ
26.09.2016 | rus.garda.sk | Ján Cimerman

Voľby do RUŠ sa uskutočnia koncom októbra. Do RUŠ príslušného ŠD môže kandidovať každý študent ubytovaný v príslušnom ŠD tj. Mladá Garda. Čím sa zaoberá RUŠ nájdete na: http://rus.garda.sk/index.php?ids=201 Ak máte záujem kandidovať do tejto funkcie, je potrebné zaslať e-mailom svoju kandidátku na rus.mladagarda@gmail.com najneskôr do 13.10.2016 po tomto dátume viac...

Internát : Maľovanie chodbičiek a kúpeľní
26.09.2016 | rus.garda.sk | Blanka Jančovičová

Upozorňujeme študentov, že od 26.9.2016 budeme na bloku B v bunkách maľovať chodbičky a kúpeľne, prosíme o spoluprácu a trpezlivosť. Poodkladajte si z kúpeľní a chodbičiek veci aby nedošlo k poškodeniu.Dakujeme .     Vedenie ŠD MG. viac...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>
© Copyright 2005 - 2016 www.garda.sk
Všetko na www.garda.sk je chránené v zmysle autorského zákona č. 618/2003 Z.z. a medzinárodného práva. www.garda.sk je informačná stránka o dianí na študentskom domove Mladá garda určená najmä pre študentov Slovenskej technickej univerzity.

Prevádzkovateľom stránok je Študentský cech strojárov Obsah vytvorený tímom garda.sk.